အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက်ခန်း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25.6 x အနံ (ေပ) 22 250.56 15 November 2014  Price blank
တိုက်ခန်း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 54 x အနံ (ေပ) 25.589 5000.4 12 November 2014  desible
တိုက်ခန်း လသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 20.5 စတုရန္းေပ (Sq ft) 250.36 1 January 2014  desible
တိုက်ခန်း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 254.55 x အနံ (ေပ) 14.5 250.5 19 December 2014  26500000
တိုက်ခန်း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 21.5 x အနံ (ေပ) 78.5 500.5 18 October 2014  uytrdeddd
ကွန်ဒို လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 8790 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4587 17 January 2015  Aka
တိုက်ခန်း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 50 x အနံ (ေပ) 50 1000 15 January 2015  test
လုံးချင်းအိမ် ပန္းပဲတန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 150 စတုရန္းေပ (Sq ft) 120 4 February 2015  -
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္