အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

"ကန္သာယာစင္တာ" Open House ႏွင့္အထူးအေရာင္းျပပြဲႀကီး


တန္တယ္ထင္မွ ဝယ္ပါ ဟု ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ဖိတ္ေခၚလိုက္တဲ့ ကန္သာယာစင္တာ Open House ႏွင့္ အထူးအေရာင္းျပပြဲ ၅ ၊ ၆ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇ (ကန္သာယာစင္တာ ၊ သိမ္ျဖဴ တင္းနစ္ကြင္းအနီး) Hotline: 09-455294841~5 Kantharyar Centre ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေနမႈ ႔ အေျခအေနမ်ားကို အားရဖြယ္ ျမင္ေတြ...

Trust & Gain Company Limited မွ Managing Director ဦးၾကည္ထြန္း ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


Trust & Gain Company Limitedကို (၂၀၀၉) ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို စနစ္တ က်ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စီဒိုးနား ဟိုတယ္တည္ေဆာက္သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ Marterial Supplier အေနျဖင့္...