အိမ္ၿခံေျမ ဖုန္းေရႊ

test


သင့္တစ္ဘ၀လံုးစာအတြက္ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြခ်ည္းပဲ ႀကံဳဆံုရဖို႔ဆိုတာ သင့္အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ သင္ဘာလုပ္ ခ်င္သလဲ။ သင္ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဆိုတာက အစေပါ့။ သင္ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္း ေတြျဖစ္လာမယ္။ သင့္ကို ကံေကာင္းျခင္း ေတြေပးမယ္။ သင့္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ မယ္။...

သု႔ိမဟုတ္ကုိယ့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေစမွာလား


သု႔ိမဟုတ္ကုိယ့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေစမွာလား သုိ႔မဟုတ္ သူဟာ တီဗီဇာတ္လမ္းေတြကုိပဲ အာ႐ုံစုိက္ ေနခဲ့မွာလား သုိ႔မဟုတ္သူ႕အေပါင္းအသင္း ေတြနဲ႔အျပင္ထြက္ ေသာက္ေနမွာလား လုိ႔သင္ကုိယ့္တုိင္ေမးၾကည့္ပါ။ ေကာင္းမြန္စြာစီရင္ထားတဲ့ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းဟာ...