အိမ္ၿခံေျမ ရွာေဖြရန္

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား
ငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား
ႀကိဳပိြဳင့္မ်ား
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ျဖင့္ရွာေဖြရန္
တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း
တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း
တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္

အိမ္ၿခံေျမ ရွာေဖြရန္

တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း
တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း
တိုင္း ၊ ျပည္နယ္
ၿမိဳ ႔နယ္
အမ်ိဳးအစား
ေစ်းႏႈန္း

ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ျဖင့္ ရွာေဖြရန္

သတင္းမ်ားကုိ Email ျဖင့္ဖတ္ရန္

Property Expo

Ayar Chan Tha Condominium

Taunggyi Business Center (TBC)

Time to Change Video Clip

အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္

ဆက္လက္ၾကည့္ရန္

အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္

ဆက္လက္ၾကည့္ရန္

အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ဆက္လက္ၾကည့္ရန္

အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား

ဆက္လက္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာပါ

iMH.com သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းအိမ္ၿခံေျမ ေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ကုိယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာအြန္လိုင္းေပၚတြင္ အေရာင္း၊အဝယ္၊အငွား ျပဳလုပ္လုိသူအခ်င္းခ်င္းတုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္သည္ ။ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားရန္စိတ္ဝင္စားသူတုိင္း မည္သူမဆုိအခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ႏုိင္ၿပီးေရာင္းဝယ္ငွားလုိသူမ်ား မိမိႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ မည့္သည့္အိမ္ၿခံေျမအမ်ဳိးအစား ကုိမဆုိတုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္ ။ ဆုိင္ခန္း ၊ ရုံးခန္းဖြင့္ လွစ္လုိသူမ်ားအတြက္ ေျမညီတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ား ၊ အခန္းက်ယ္တိုက္ခန္းမ်ားကုိလည္းစုစည္းေပးထားၿပီးနယ္မွလာေရာက္ ေနထုိင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ တုိက္ခန္းမ်ား ကုိလည္းတစ္ေနရာတည္းစုစည္းေပးထားပါသည္ ။ အျခားနယ္ၿမဳိ႕မ်ား တြင္ရွိေသာေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားကုိလည္းမိမိစိတ္ႀကဳိက္ရွာေဖြ ႏုိင္မွာျဖစ္သလုိဝယ္ယူလုိေသာႏႈန္းထားေပၚမူတည္ၿပီးအနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမွ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္ ။ မိမိအိမ္ၿခံေျမေႀကာ္ျငာမ်ား ကုိဝယ္ရန္၊ငွားရန္ လုိအပ္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ အထူးေႀကာ္ျငာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိလည္းဖန္တီးေပးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရာင္းသူ ၊ဝယ္သူအခ်င္းခ်င္းပုိမိုအဆင္ေျပေစႏုိင္ပါသည္ ။ iMH.comဝက္ဆုိဒ္သည္လစဥ္ၾကည့္ရႈသူ ၃ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈသည့္စာမ်က္ႏွာအႀကိမ္ေရ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္၏အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ ကြ်န္ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အျမန္ဆုံးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေစရန္ အခုပဲ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ ဖိတ္ေခၚလုိက္ရပါသည္ ။

အိမ္ၿခံေျမအမ်ဳိးအစားမ်ား

အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၊ မႏၱေလး ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၏ အိမ္ၿခံေျမေႀကာ္ျငာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီးအျခားၿမဳိ႕ႀကီး မ်ား၏ အေရာင္းအငွားေျမကြက္ ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ေရာင္းရန္ ၊ ငွားရန္ရွိသည့္ တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ၊ ကြန္ဒုိႏွင့္ေျမကြက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈသည့္အခါ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကုိစနစ္တက်ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။ တုိက္ခန္းမ်ား၏ အက်ယ္ ၊ အိပ္ခန္း အေရအတြက္ ၊အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းအေရအတြက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္ တိက်စြာစိစစ္ထည့္သြင္းေပးထားၿပီးလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစုံ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ မိမိေနထုိင္သည့္ေနရာေဒသသည္ မည့္သည့္ၿမဳိ႕နယ္နွင့္ အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိပုံ ၊ စာသင္ေက်ာင္း ၊ စတုိးဆုိင္ ၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားအစရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္းစုံလင္စြာထည့္သြင္းေပးထားပါသည္ ။ မိမိဝယ္ရန္ငွားရန္ရွိသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ တည္ေနရာကုိလိပ္စာတိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မဝယ္ယူခင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိစုံလင္စြာ ျမင္ေတြ႔နုိင္မည္ျဖစ္သည္ ။iMH.com သည္ လစဥ္ေႀကာ္ျငာမ်ားတုိးပြားလ်က္ရွိၿပီးတစ္ေနရာတည္းတြင္အိမ္ၿခံေျမအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နံပါတ္ (၁) ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာအိမ္ၿခံေျမဝက္ဆုိဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမျပပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား

iMH.com သည္ အိမ္ၿခံေျမအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိဝါရင့္အေတြ႔အႀကဳံအိမ္ၿခံေျမေလာကမွ ဆရာႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ ေဟာေျပာေပးသည့္ ပြဲမ်ားကုိလစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းအိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာဝယ္ယူႏုိင္ေစရန္ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမျပပြဲႀကီးမ်ားကုိရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သာမက ျပည္ပရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ေစရန္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပပြဲမ်ားကုိဦးစီးက်င္းပေပးလ်က္ရွိသည္ ။ စိတ္ခ်ရေသာအိမ္ၿခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းၿပီး(ႀကဳိပြဳိင့္) အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိဝယ္ယူႏုိင္ေစရန္ ျပပြဲမ်ားကုိလည္းလစဥ္က်င္းပေပးလ်က္ရွိသည္။ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား၏ေထာက္ခံအားေပးမႈ အမ်ားဆုံးရရွိထားသည့္ iMH.com သည္ လူႀကီးမင္းတုိ႔အတြက္ စိတ္အခ်ရဆုံးအေရာင္း၊အဝယ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္အက်ဳိးတူပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအိမ္ၿခံေျမဝက္ဆုိဒ္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။